Sacred Plant Ceremony – Ayahuasca

Leder du efter en transformativ oplevelse, der vil genforbinde dig med dit sande jeg og den naturlige verden? Vil du udforske den gamle visdom og helbredende kraft i ayahuasca, en hellig plantemedicin fra Amazonas regnskoven? I så fald er du måske interesseret i at deltage i et retreat i Skandinavien i januar.

Ayahuasca er en bryg lavet af alene to planter: Banisteriopsis caapi vinstokken og Psychotria viridis blade. Det er blevet brugt i århundreder af oprindelige folk i Sydamerika til åndelig, mental og fysisk helbredelse, såvel som til spådom og vejledning. Ayahuasca kan fremkalde dybe visioner, indsigter og følelser, der kan hjælpe dig med at overvinde personlige udfordringer, forløse traumer og vågne op til dig selv. Ayahuasca er ikke et rekreativt stof. Det kræver omhyggelig forberedelse, respekt og rette intention at arbejde med denne magtfulde allierede.

Der er en myte at alle kaster op af Ayahuasca. Det en sjældenhed hvis du er spirituelt ren og det er måske hver femte deltager som har behovet.

Gør en indsats for at rense din diæt og livsstil før ceremonien. Ayahuasca er ikke begejstret for visse fødevarer, stoffer, medicin og aktiviteter, da det kan forstyrre dets virkninger og forudsage opkast. Derfor er det vigtigt at følge en diæt og livsstil før ceremonien, der renser din krop og dit sind og optimerer din modtagelighed for medicinen. Den generelle regel er at undgå alt, der er stimulerende, beruser eller er giftigt i mindst en uge før din ceremoni. Dette inkluderer alkohol, over og under skranken medicin, sukker, salt, krydderier, olie, kød, mejeriprodukter, fermenterede fødevarer, forarbejdede fødevarer og seksuel aktivitet. Spis i stedet let, rent, sundt og prøv at bevare din energi. Tobak og koffein er også på listen men altså. Der er ingen kaffe serveret i weekenden.

Helligt Liv: At Væve Visdom fra Plante-Mediciner ind i Vores Moderne Verden.

Ayahuasca renser og pakker vores minder ud. Jeg har personligt kæmpet for at lære at bygge bro over, planternes dybe indsigter og lære, de dybe shamaniske rum kan åbne og forbinde os med. Alt, hvad der er, er også os. Dette er ikke holdt i vores nuværende miljøs kollektive tanke, da vi har afskåret os selv fra utrolige muligheder for at forstå os selv bedre og derved se alle ting i lyset.

Hvad kan man forvente?
I ankommer torsdag efter middag til et meget smukt sted beliggende på Møn, for at være i selskab med ayahuasca-ånden om aftenen.

Du kommer med garanti hjem med gode oplevelser og møder med andre gode mennesker.
Du får brugbare værktøjer til at skabe dybe, bløde og autentiske samtaler med dig selv.
Medbring blok og papir.
Vi serverer te og mad.
To ceremonier.
Sauna.

Om søndagen mødes vi igen til deling og afslutter med at sige farvel optil middagstid efter tre intense dage, hvor vi har fundet måder at væve livet sammen på, og inviteret planternes visdom til at hjælpe os med at hjælpe os selv og at skabe virkelighed. Vores ceremonier ærer hele livets hellighed og indbyrdes forbundne og er ifølge Shipibo-traditionen alt sammen udført i mørke.

Vi væver verden sammen for dig med træning fra Shipibo-facilitatorcentret i den peruvianske Amazonas og kender derfor Shipibo-traditionerne som kan deles med sang på det plantesprog som er vigtigt for holde ånderne gennem os så de kan hjælpe netop dig skabe virkeligheden din.

Book Nu🌿

Vil du være en del af noget ekstraordinært? Deltag i vores tre dages begivenhed, hvor magien opstår, og sjæle forbindes i en kraftfuld og inspirerende oplevelse. Vi inviterer dig til at blive en del af ægte samtaler, hvor smukke sjæle deler deres visdom og erfaring. Book din plads nu for at opleve kraften i nye begyndelser og fordybende forbindelser. Lad os sammen kanalisere visioner og energier og skabe noget smukt sammen. Tilmeld dig nu og vær med til at skabe magi!

Prisen er 4.444, tryk book nu for at læse mere

Ayahuasca er ikke blot en substans; det er en hellig medicin, der kræver respekt og forberedelse. Uanset om du er ny til ayahuasca eller har tidligere erfaring, inviterer vores retreats dig til at træde ind i en dybere forståelse af dig selv og udforske nye dimensioner af dit væsen. Denne hellige medicin har kraften til at åbne dit sind, hjerte og sjæl til utrolige niveauer af bevidsthed og healing. Dog er det vigtigt at anerkende, at rejsen også kan være udfordrende, intens og uforudsigelig. Derfor er det afgørende at forberede dig selv fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og åndeligt til din ceremoni. Vær med os på denne hellige rejse og skab et rum for dyb selvrefleksion og transformation.

Vores ayahuasca retreats er ikke kun en rejse; de er en hjerteåbnende oplevelse ledet af kvalificerede og erfarne facilitatorer. Disse dedikerede guider besidder en dybdegående viden og træning inden for ayahuasca og andre helbredende modaliteter. Vi forstår, at ikke alle ayahuasca-retreats er skabt lige, og derfor går vi forrest som professionelle med et unikt fokus på ansvar og omsorg.

Vi står for etisk og bæredygtig praksis, der respekterer både de kraftfulde planter, miljøet og de lokalsamfund, der deler deres visdom med os i Peru. Vi er stolte af at kunne tilbyde mere end bare en rejse; vi tilbyder et rum for dyb transformation og personlig vækst.

Vores dedikerede team, gennemsyret af medfølelse, er her for at støtte dig gennem hele din rejse. Fra det øjeblik, du træder ind i vores rum, indtil du forlader, føler du dig omgivet af en atmosfære af kærlighed, støtte og forståelse. Vi er ikke blot arrangører af et retreat; vi er vejledere på din rejse mod selvopdagelse og helbredelse.

Tak for at overveje os som din partner på denne transformative rejse. Vi ser frem til at byde dig velkommen med åbne hjerter og åbne arme.

Mit Shipibo-navn er Wesha Kea, og har brugt min energi og sætter en ære i den etiske dyrkning og høst af min bryg.🍀 Gennem bæredygtigt genplantning har jeg været med til at bringe en kop til dig.🌈☀️

Sacred Plant Ceremony – Ayahuasca

Are you looking for a transformative experience that will reconnect you with your true self and the natural world? Do you want to explore the ancient wisdom and healing power of ayahuasca, a sacred plant medicine from the Amazon rainforest? If so, you might be interested in attending a retreat in Scandinavia in January.

Ayahuasca is a brew made from two plants: the Banisteriopsis caapi vine and the Psychotria viridis leaf. It has been used for centuries by indigenous peoples in South America for spiritual, mental and physical healing, as well as for divination and guidance. Ayahuasca can induce profound visions, insights, and emotions that can help you overcome personal challenges, release trauma, and awaken to your potential. However, ayahuasca is not a recreational drug or a magic bullet. It requires careful preparation, respect, and intention to work with this powerful ally. That’s why it’s important to choose reputable, locale or certified curanderos that serve authentic medicine and can offer you a safe and supportive environment for your journey.

Follow a pre-ceremony diet and lifestyle. Ayahuasca is not compatible with certain foods, substances, medications, and activities that can interfere with its effects or cause adverse reactions. Therefore, it’s important to follow a pre-ceremony diet and lifestyle that will cleanse your body and mind and optimize your receptivity to the medicine. The general rule is to avoid anything that is stimulating, intoxicating, or toxic for at least a week before your ceremony. This includes alcohol, drugs, sugar, salt, spices, oil, meat, dairy products, fermented foods, processed foods, and sexual activity. Instead, eat a light, clean, healthy and try to preserve your energy. Tobacco and caffeine is on the list too but here we are with all things in moderation.

𝗦𝗔𝗖𝗥𝗘𝗗 LIVING : 𝗪𝗲𝗮𝘃𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗶𝘀𝗱𝗼𝗺 𝗼𝗳 𝗣𝗹𝗮𝗻𝘁 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗢𝘂𝗿 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱

Ayahuasca cleanses and unpack our memories I’ve personally struggled to learn how to bridge how the profound experience and teachings of the plants the deep shamanic spaces can open and connect us with all that is. This is not held in the collective of our current environment as we have cut ourselves off from incredible possibilities to understand ourselves better and see all things in the light.

What to expect?
You will arrive on Thursday after noon to a very beautiful place located at Møn, to be in company of the ayahuasca spirit by nightfall.

  • You are guaranteed to return home with experiences and meetings of other good people.
  • You get useful tools to create deep, soft and authentic conversations with yourself.
  • You will hopefully have an even greater desire to be completely you.
  • We serve tea and food.
  • Two ceremonies.
  • We have a sauna.

On Sunday we reconvene at noon and say our goodbye after three intense days finding ways to weave life together, by inviting the wisdom of the plants to help guide you, to help you create reality. Our ceremonies honors the sacredness and interconnectedness of all of life and is according to Shipibo tradition is all done in darkness.

We will be weaving the world together with training from the Shipibo facilitators center in the Peruvian Amazon and knows the Shipibo traditions and ways of sacred living that can be shared to transmit through us to re-create our reality.

Sign Up 🌿

Join our three day event where magic happens and souls connect in a powerful and inspiring experience. We invite you to become part of genuine conversations where beautiful souls share their wisdom and experience. Reserve your spot now to experience the power of new beginnings and deepening connections. Let’s channel visions and energies together and create something beautiful together. Sign up now and help create magic! 🙏🏽

Ayahuasca is not something to be taken lightly or casually. Whether you are new to ayahuasca or have previous experience, these retreats will offer you an opportunity to dive deeper into yourself and discover new dimensions of your being. It is a sacred medicine that can open your mind, heart, and soul to new levels of awareness and healing. However, it can also be challenging, intense, and unpredictable. That’s why it’s essential to prepare yourself physically, mentally, emotionally, and spiritually for your ceremony.

Our retreats are led by qualified and experienced facilitators who have extensive knowledge and training in ayahuasca and other modalities of healing and transformation. We also follow ethical and sustainable practices that respect the plants, the environment, and the local communities in Peru. Not all ayahuasca retreats are created equal. We are professionals and we are surrounded by a compassionate staff.

My Shipibo name is Wesha Kea, and I take pride in the ethical cultivation and harvesting of my brew.🍀 Through sustainable farming and replanting practices, I played a part in bringing this brew to you. 🌈☀️